top of page
Opzetten van een dynamisch beleid conform de noden en het wettelijke kader.

Implementeren kwaliteit- , veiligheids- en milieumanagement systemen:

  • ISO 9001

  • OHSAS

  • ISO 14001

  • VCA**

  • ISO 50001

Begeleiden van bedrijven in change (overgang van onderneming, nieuwe organisatiestructuren, ...)

Diensten

Interimmanagement

 

Tijdelijke nood aan HR, Quality en/of Safety management? iC Progress beschikt over de nodige expertise om tijdelijke ondersteuning te brengen.

Onderhoud & continu verbeteren

 

Naast implementatie dient ook te worden geborgd dat het beleid, de managementsystemen en processen worden onderhouden. Een dynamisch beheer dat continu in ontwikkeling is. iC Progress kan hier verlichting brengen door onderhoudsmomenten in te plannen. Gaande van het verzorgen van interne audits, opmaak directiebeoordelingen, risicoanalyses, enz. tot het inplannen van vaste momenten om de opgezette structuren te blijven onderhouden en verbeteren.  

Opleidingen & coaching

Kwaliteit, veiligheid & milieu zijn lege dozen zonder de invulling van de mensen. Daarom is het van belang binnen deze domeinen bewustzijn en betrokkenheid te creëren bij uw mensen op elk niveau. Hiervoor gaan we samen aan de slag om de noden te detecteren en gepaste opleidingen en coachingstrajecten uit te werken.

Project- & change management
bottom of page